ROM | RUS

LISTA DOCUMENTELOR NECESARE PENTRU PRIVATIZAREA LOCUINTEI !

24.10.2016

 

1. Certificat despre participarea sau neparticiparea la privatizare, copia buletinelor, adeverintelor de nastere a copiilor minori, copia adeverintelor de divort, de deces;
2. Declaratie de la toti membrii adulti, acordul sau refuzul de a participa la privatizare, autentificat notarial sau prezenta lor la prezentarea actelor;
3. Extras din tabelul nominal eliberat de catre IMGFL sau APLP.
4. Extras din contul personal eliberat de catre IMGFL sau APLP.
5. Planul sau certificatul-caracteristica a locuintei eliberat de catre Oficiul Cadastral Teritorial Chisinau;
6. Bonul de plata;
7. Copia documentului de invaliditate pentru invalizii singuri de gr.I si gr.II (dupa caz);
8. Copia documentului ce confirma dreptul la suplimentul spatiului locativ (decorati cu “Ordinul Republicii”, “Stefan cel Mare” doctori habilitati etc). (Dupa caz);
9. Certificat de la Comisariatul Militar pentru participantii la actiunile de lupta din Afganistan;
10. Buletinele de identitate, adeverintele de nastere ale copiilor minori, originalele si copiile;
11. Adeverintele de casatorie, de divort, certificat de deces, ordinul de repartitie in original si copiile (dupa caz);
12. Originalul si copia diplomei de studii, copia livretului militar si copia carnetului de munca (stagiul se calculeaza pina la 10.03.93);
13. Pentru camine suplimentar copia ordinului de repartitie, certificat cu numarul de persoane care se folosesc de suprafetele comune (baie, bucatarie, veceu);
14. Pentru casele cu un nivel de prezentat certificat de urbanism de la Directia Generala Arhitectura, Urbanism si Relatii Funciare a Primariei municipiului Chisinau, str.Puskin 24.

Dupa caz la cererea organului abilitat se prezinta si alte materiale legate de privatizarea fondului de locuinte
Toate actele vor fi prezentate Comisiei Municipale de Privatizare a fondului de locuinţe, care se afla pe str. Columna, nr. 106.
Tel. de contact: 022 27 81 25

Sursa: Chisinau.md/ Sursa imagine: traeger.com